Współpraca

Kancelaria proponuje Klientom alternatywne sposoby określenia wynagrodzenia za świadczone usługi. Sposób ustalania honorarium zawsze jest określany na początku współpracy w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Wynagrodzenie uzależnione jest od charakteru sprawy, jej skomplikowania, powtarzalności usługi czy też pilności zlecenia. W ramach świadczonych usług proponujemy naszym Klientom:

I. Ryczałt - stanowi on pewną informację o wysokości wynagrodzenia, które zapłaci Klient za dany rodzaj usługi;

II. Ryczałt miesięczny- ta forma wynagrodzenia głównie stosowana jest w stosunku do Klienta, z którym zawarta zostaje umowa o stałej obsłudze prawnej; określamy w tej sytuacji zakres pomocy prawnej i wysokość wynagrodzenia miesięcznego;

III. Stawki godzinowe - na życzenie Klienta możliwe jest stosowanie tej formy wynagradzania, wysokość stawki jest uzależniona od charakteru sprawy i koniecznego nakładu pracy,

IV. Wynagrodzenie od sukcesu tzw. success fee - atrakcyjna forma wynagradzania zakładająca, iż wypłata należnego prawnikowi wynagrodzenia przysługuje po osiągnięciu konkretnego efektu; ryzyko biznesowe przechodzi w tej sytuacji na prawników, ale rozwiązanie to zakłada zwykle wyższą marżę niż standardowa dla Kancelarii. Kancelaria stosuje tą formę wynagrodzenia wyjątkowo, bacząc na wymogi wynikające z Kodeksu Etyki Adwokackiej (§50 ust. 3 KEA „Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy”.).

Wybór sposobu wynagradzania najczęściej należy do Klienta. Zakres współpracy (świadczonej pomocy prawnej) oraz zasady ustalania wysokości wynagrodzenia uzgadniany jest zawsze z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. W przypadku reprezentowania Klientów w postępowaniach, na bieżąco informuję o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ich sytuację prawną i przedstawiamy warianty kolejnych działań procesowych. Koszt udzielenia porady prawnej ustalany jest ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Zwykle jednorazowy koszt udzielenia porady prawnej wynosi od 50 do 100 zł. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

Adam Piwowarczyk Kancelaria adwokacka